สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9915,8755,11095,8753,11094,8746,8734,11096,11093,10562,8758,11092,9911,22015,20953,10829,11091,13157 Array ( [0] => 9915 [1] => 8755 [2] => 11095 [3] => 8753 [4] => 11094 [5] => 8746 [6] => 8734 [7] => 11096 [8] => 11093 [9] => 10562 [10] => 8758 [11] => 11092 [12] => 9911 [13] => 22015 [14] => 20953 [15] => 10829 [16] => 11091 [17] => 13157 )