สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8752,8745,8725,11091,11092,19966,8759,19648,8763,22456,19967,11093,9912,8760,20947,10829,8746,11486 Array ( [0] => 8752 [1] => 8745 [2] => 8725 [3] => 11091 [4] => 11092 [5] => 19966 [6] => 8759 [7] => 19648 [8] => 8763 [9] => 22456 [10] => 19967 [11] => 11093 [12] => 9912 [13] => 8760 [14] => 20947 [15] => 10829 [16] => 8746 [17] => 11486 )