สินค้าหมด

1,150 BAHT
1350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10559' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9901,8759,8733,9906,8746,21229,11452,10753,8755,8756,13157,8743,24237,8754,8749,9914,8734,8725 Array ( [0] => 9901 [1] => 8759 [2] => 8733 [3] => 9906 [4] => 8746 [5] => 21229 [6] => 11452 [7] => 10753 [8] => 8755 [9] => 8756 [10] => 13157 [11] => 8743 [12] => 24237 [13] => 8754 [14] => 8749 [15] => 9914 [16] => 8734 [17] => 8725 )