สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
2600 BAHT
add to cart

■Approximate height 22.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'10557' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19429,21537,15694,19422,22400,18357,12942,19837,19421,13392,13409,22623,23038,5196,17325,18763,8415,21146 Array ( [0] => 19429 [1] => 21537 [2] => 15694 [3] => 19422 [4] => 22400 [5] => 18357 [6] => 12942 [7] => 19837 [8] => 19421 [9] => 13392 [10] => 13409 [11] => 22623 [12] => 23038 [13] => 5196 [14] => 17325 [15] => 18763 [16] => 8415 [17] => 21146 )