สินค้าเหลือน้อย

2,300 BAHT
2600 BAHT
add to cart

■Approximate height 22.5 cm

q select pid from dex_product where pid<>'10557' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18756,13394,8414,10655,8944,19425,22491,18553,13391,5196,7370,20160,8652,13042,13402,22550,14722,17323 Array ( [0] => 18756 [1] => 13394 [2] => 8414 [3] => 10655 [4] => 8944 [5] => 19425 [6] => 22491 [7] => 18553 [8] => 13391 [9] => 5196 [10] => 7370 [11] => 20160 [12] => 8652 [13] => 13042 [14] => 13402 [15] => 22550 [16] => 14722 [17] => 17323 )