สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10536' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13912,5214,19732,4396,15626,8033,4747,18350,64,18298,16323,14167,2179,2216,16184,2208,18293,22935 Array ( [0] => 13912 [1] => 5214 [2] => 19732 [3] => 4396 [4] => 15626 [5] => 8033 [6] => 4747 [7] => 18350 [8] => 64 [9] => 18298 [10] => 16323 [11] => 14167 [12] => 2179 [13] => 2216 [14] => 16184 [15] => 2208 [16] => 18293 [17] => 22935 )