มีสินค้า

480 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10535' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16214,330,10666,13967,20567,15432,19677,14517,18862,14083,22489,20028,13055,18789,18121,18791,20394,9398 Array ( [0] => 16214 [1] => 330 [2] => 10666 [3] => 13967 [4] => 20567 [5] => 15432 [6] => 19677 [7] => 14517 [8] => 18862 [9] => 14083 [10] => 22489 [11] => 20028 [12] => 13055 [13] => 18789 [14] => 18121 [15] => 18791 [16] => 20394 [17] => 9398 )