มีสินค้า

480 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20,14076,19809,2217,2206,10880,17507,21771,8989,4747,82,1793,18162,20498,14504,18716,8491,18909 Array ( [0] => 20 [1] => 14076 [2] => 19809 [3] => 2217 [4] => 2206 [5] => 10880 [6] => 17507 [7] => 21771 [8] => 8989 [9] => 4747 [10] => 82 [11] => 1793 [12] => 18162 [13] => 20498 [14] => 14504 [15] => 18716 [16] => 8491 [17] => 18909 )