มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4399,10772,20566,79,77,2895,16968,17151,10535,86,21601,4711,12436,17514,4871,18315,13959,13957 Array ( [0] => 4399 [1] => 10772 [2] => 20566 [3] => 79 [4] => 77 [5] => 2895 [6] => 16968 [7] => 17151 [8] => 10535 [9] => 86 [10] => 21601 [11] => 4711 [12] => 12436 [13] => 17514 [14] => 4871 [15] => 18315 [16] => 13959 [17] => 13957 )