สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10534' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23733,16205,13957,14621,17500,23838,14517,21726,1788,14073,20574,5948,12430,20,1782,18350,1789,8878 Array ( [0] => 23733 [1] => 16205 [2] => 13957 [3] => 14621 [4] => 17500 [5] => 23838 [6] => 14517 [7] => 21726 [8] => 1788 [9] => 14073 [10] => 20574 [11] => 5948 [12] => 12430 [13] => 20 [14] => 1782 [15] => 18350 [16] => 1789 [17] => 8878 )