มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 3 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [chimeric bellows] became a sofvi doll, and it appeared in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 25.5 x 17.5 x 13 cm / 243g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10498' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20044,10500,9994,18674,10690,20043,11731,20049,11730,11732,9998,19619,20042,20047,9995,10502,18677,18680 Array ( [0] => 20044 [1] => 10500 [2] => 9994 [3] => 18674 [4] => 10690 [5] => 20043 [6] => 11731 [7] => 20049 [8] => 11730 [9] => 11732 [10] => 9998 [11] => 19619 [12] => 20042 [13] => 20047 [14] => 9995 [15] => 10502 [16] => 18677 [17] => 18680 )