มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18672,20042,11731,11733,18677,9996,10000,11729,20043,9998,18674,9316,10501,10693,20046,19619,9993,18680 Array ( [0] => 18672 [1] => 20042 [2] => 11731 [3] => 11733 [4] => 18677 [5] => 9996 [6] => 10000 [7] => 11729 [8] => 20043 [9] => 9998 [10] => 18674 [11] => 9316 [12] => 10501 [13] => 10693 [14] => 20046 [15] => 19619 [16] => 9993 [17] => 18680 )