มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,21869,10502,20046,11735,18678,11738,11736,9827,10500,9315,18681,10498,9994,18672,20043,9995,15823 Array ( [0] => 10000 [1] => 21869 [2] => 10502 [3] => 20046 [4] => 11735 [5] => 18678 [6] => 11738 [7] => 11736 [8] => 9827 [9] => 10500 [10] => 9315 [11] => 18681 [12] => 10498 [13] => 9994 [14] => 18672 [15] => 20043 [16] => 9995 [17] => 15823 )