มีสินค้า

1,100 BAHT
add to cart

This item is limited to 2 per household.
Copyright Tsuburaya Pro
Copyright Ultraman Geed Production Committee / TV Tokyo
Height: approx 170mm

- From [Ultraman Gide], [Zegan] became a sofubi doll, and it appears in Ultra monster DX series!

( This is a machine translation. Please allow for possible misinterpretations in the text. )

Item Size/Weight : 28.5 x 18.5 x 15.3 cm / 227g

/
q select pid from dex_product where pid<>'10497' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9999,9316,9994,20046,18677,10499,11732,11733,9995,9313,10000,11731,11738,9314,10502,20045,18675,11730 Array ( [0] => 9999 [1] => 9316 [2] => 9994 [3] => 20046 [4] => 18677 [5] => 10499 [6] => 11732 [7] => 11733 [8] => 9995 [9] => 9313 [10] => 10000 [11] => 11731 [12] => 11738 [13] => 9314 [14] => 10502 [15] => 20045 [16] => 18675 [17] => 11730 )