มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H22cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10489' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5832,21041,7004,21455,13596,7888,20861,4763,9963,7878,17574,12918,10196,21449,17221,24418,7032,9803 Array ( [0] => 5832 [1] => 21041 [2] => 7004 [3] => 21455 [4] => 13596 [5] => 7888 [6] => 20861 [7] => 4763 [8] => 9963 [9] => 7878 [10] => 17574 [11] => 12918 [12] => 10196 [13] => 21449 [14] => 17221 [15] => 24418 [16] => 7032 [17] => 9803 )