มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H22cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10487' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6079,4499,15601,9966,21466,10631,8072,11136,10391,10050,8445,5277,17583,23224,11155,16755,10352,17708 Array ( [0] => 6079 [1] => 4499 [2] => 15601 [3] => 9966 [4] => 21466 [5] => 10631 [6] => 8072 [7] => 11136 [8] => 10391 [9] => 10050 [10] => 8445 [11] => 5277 [12] => 17583 [13] => 23224 [14] => 11155 [15] => 16755 [16] => 10352 [17] => 17708 )