มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H22cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10487' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20838,7033,16467,10413,20772,21046,9357,12118,5737,19650,8528,19472,5088,14049,7527,23198,20208,10564 Array ( [0] => 20838 [1] => 7033 [2] => 16467 [3] => 10413 [4] => 20772 [5] => 21046 [6] => 9357 [7] => 12118 [8] => 5737 [9] => 19650 [10] => 8528 [11] => 19472 [12] => 5088 [13] => 14049 [14] => 7527 [15] => 23198 [16] => 20208 [17] => 10564 )