มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H22cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10487' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23197,7887,23901,21090,9803,8586,15221,17587,5488,21036,10416,22244,9997,16851,6673,15179,8212,15217 Array ( [0] => 23197 [1] => 7887 [2] => 23901 [3] => 21090 [4] => 9803 [5] => 8586 [6] => 15221 [7] => 17587 [8] => 5488 [9] => 21036 [10] => 10416 [11] => 22244 [12] => 9997 [13] => 16851 [14] => 6673 [15] => 15179 [16] => 8212 [17] => 15217 )