สินค้าหมด

2,000 BAHT

Size: Approx. H20cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10486' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21317,14268,16942,14294,16928,20303,19276,11915,5888,19285,14277,16646,21351,20171,11601,19917,14284,15261 Array ( [0] => 21317 [1] => 14268 [2] => 16942 [3] => 14294 [4] => 16928 [5] => 20303 [6] => 19276 [7] => 11915 [8] => 5888 [9] => 19285 [10] => 14277 [11] => 16646 [12] => 21351 [13] => 20171 [14] => 11601 [15] => 19917 [16] => 14284 [17] => 15261 )