สินค้าหมด

2,000 BAHT

Size: Approx. H20cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10486' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19902,15231,23782,16942,15265,3380,11434,19890,14295,20094,213,10397,11604,16940,19926,16929,11976,20311 Array ( [0] => 19902 [1] => 15231 [2] => 23782 [3] => 16942 [4] => 15265 [5] => 3380 [6] => 11434 [7] => 19890 [8] => 14295 [9] => 20094 [10] => 213 [11] => 10397 [12] => 11604 [13] => 16940 [14] => 19926 [15] => 16929 [16] => 11976 [17] => 20311 )