สินค้าหมด

2,000 BAHT

Size: Approx. H20cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10486' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12787,22375,15230,15848,11591,15279,12079,19076,11599,24371,15271,15265,20093,22790,11602,23378,16646,16654 Array ( [0] => 12787 [1] => 22375 [2] => 15230 [3] => 15848 [4] => 11591 [5] => 15279 [6] => 12079 [7] => 19076 [8] => 11599 [9] => 24371 [10] => 15271 [11] => 15265 [12] => 20093 [13] => 22790 [14] => 11602 [15] => 23378 [16] => 16646 [17] => 16654 )