สินค้าหมด

800 BAHT

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8827,21534,24698,18317,21532,11720,18856,20566,16207,13,13970,2208,14564,1793,17507,14504,16205,2201 Array ( [0] => 8827 [1] => 21534 [2] => 24698 [3] => 18317 [4] => 21532 [5] => 11720 [6] => 18856 [7] => 20566 [8] => 16207 [9] => 13 [10] => 13970 [11] => 2208 [12] => 14564 [13] => 1793 [14] => 17507 [15] => 14504 [16] => 16205 [17] => 2201 )