สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14078,13785,7,16221,18286,22687,20981,18122,1792,1778,22691,10,24110,24592,20571,21114,16195,13555 Array ( [0] => 14078 [1] => 13785 [2] => 7 [3] => 16221 [4] => 18286 [5] => 22687 [6] => 20981 [7] => 18122 [8] => 1792 [9] => 1778 [10] => 22691 [11] => 10 [12] => 24110 [13] => 24592 [14] => 20571 [15] => 21114 [16] => 16195 [17] => 13555 )