สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21586,1785,24110,10,14564,24726,19476,2216,16216,13873,21585,9441,17521,21103,2259,24701,21583,1804 Array ( [0] => 21586 [1] => 1785 [2] => 24110 [3] => 10 [4] => 14564 [5] => 24726 [6] => 19476 [7] => 2216 [8] => 16216 [9] => 13873 [10] => 21585 [11] => 9441 [12] => 17521 [13] => 21103 [14] => 2259 [15] => 24701 [16] => 21583 [17] => 1804 )