สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18853,18166,23393,18854,9668,77,4746,11110,4711,23533,10055,11718,7854,16973,14954,8009,18856,2172 Array ( [0] => 18853 [1] => 18166 [2] => 23393 [3] => 18854 [4] => 9668 [5] => 77 [6] => 4746 [7] => 11110 [8] => 4711 [9] => 23533 [10] => 10055 [11] => 11718 [12] => 7854 [13] => 16973 [14] => 14954 [15] => 8009 [16] => 18856 [17] => 2172 )