สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4689,4403,138,23537,16142,1836,4411,17518,19810,13957,18902,13908,1940,2182,13865,18652,21156,23112 Array ( [0] => 4689 [1] => 4403 [2] => 138 [3] => 23537 [4] => 16142 [5] => 1836 [6] => 4411 [7] => 17518 [8] => 19810 [9] => 13957 [10] => 18902 [11] => 13908 [12] => 1940 [13] => 2182 [14] => 13865 [15] => 18652 [16] => 21156 [17] => 23112 )