สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2210,4403,19632,23005,14086,4874,20338,14694,14498,12932,19633,13960,22691,16323,21585,18,9830,23834 Array ( [0] => 2210 [1] => 4403 [2] => 19632 [3] => 23005 [4] => 14086 [5] => 4874 [6] => 20338 [7] => 14694 [8] => 14498 [9] => 12932 [10] => 19633 [11] => 13960 [12] => 22691 [13] => 16323 [14] => 21585 [15] => 18 [16] => 9830 [17] => 23834 )