สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21015,13547,4096,19819,23533,4716,11110,13158,18853,20163,1778,14787,9978,16202,16144,13091,333,1825 Array ( [0] => 21015 [1] => 13547 [2] => 4096 [3] => 19819 [4] => 23533 [5] => 4716 [6] => 11110 [7] => 13158 [8] => 18853 [9] => 20163 [10] => 1778 [11] => 14787 [12] => 9978 [13] => 16202 [14] => 16144 [15] => 13091 [16] => 333 [17] => 1825 )