สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1846,5940,20382,21730,39,14080,23541,10603,2203,2174,1782,23005,15234,2258,21729,16970,22292,14077 Array ( [0] => 1846 [1] => 5940 [2] => 20382 [3] => 21730 [4] => 39 [5] => 14080 [6] => 23541 [7] => 10603 [8] => 2203 [9] => 2174 [10] => 1782 [11] => 23005 [12] => 15234 [13] => 2258 [14] => 21729 [15] => 16970 [16] => 22292 [17] => 14077 )