สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,909,9428,4688,24480,82,18652,11489,22689,16197,14075,23892,8034,22264,19677,16600,13896,14082,8022 Array ( [0] => 909 [1] => 9428 [2] => 4688 [3] => 24480 [4] => 82 [5] => 18652 [6] => 11489 [7] => 22689 [8] => 16197 [9] => 14075 [10] => 23892 [11] => 8034 [12] => 22264 [13] => 19677 [14] => 16600 [15] => 13896 [16] => 14082 [17] => 8022 )