สินค้าหมด

800 BAHT

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14700,22786,1786,19628,4300,21016,13967,8035,20570,1788,23112,21532,1798,17391,11017,4400,19819,18909 Array ( [0] => 14700 [1] => 22786 [2] => 1786 [3] => 19628 [4] => 4300 [5] => 21016 [6] => 13967 [7] => 8035 [8] => 20570 [9] => 1788 [10] => 23112 [11] => 21532 [12] => 1798 [13] => 17391 [14] => 11017 [15] => 4400 [16] => 19819 [17] => 18909 )