สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8873,18156,13547,14082,13877,14897,23839,24726,16184,8866,20983,4395,9428,13883,24727,8034,8032,2663 Array ( [0] => 8873 [1] => 18156 [2] => 13547 [3] => 14082 [4] => 13877 [5] => 14897 [6] => 23839 [7] => 24726 [8] => 16184 [9] => 8866 [10] => 20983 [11] => 4395 [12] => 9428 [13] => 13883 [14] => 24727 [15] => 8034 [16] => 8032 [17] => 2663 )