สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13971,20397,18314,9586,22787,14694,21858,22256,18315,13068,23811,12503,14747,16191,8032,8872,14091,13872 Array ( [0] => 13971 [1] => 20397 [2] => 18314 [3] => 9586 [4] => 22787 [5] => 14694 [6] => 21858 [7] => 22256 [8] => 18315 [9] => 13068 [10] => 23811 [11] => 12503 [12] => 14747 [13] => 16191 [14] => 8032 [15] => 8872 [16] => 14091 [17] => 13872 )