สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1801,22988,22679,19676,23834,20034,2176,13907,10030,12828,2181,21006,23536,21,13072,542,1845,1787 Array ( [0] => 1801 [1] => 22988 [2] => 22679 [3] => 19676 [4] => 23834 [5] => 20034 [6] => 2176 [7] => 13907 [8] => 10030 [9] => 12828 [10] => 2181 [11] => 21006 [12] => 23536 [13] => 21 [14] => 13072 [15] => 542 [16] => 1845 [17] => 1787 )