สินค้าหมด

800 BAHT

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13950,16323,8877,13918,21628,12433,11018,21271,14694,4686,20343,14701,24944,23765,23539,18296,22306,14074 Array ( [0] => 13950 [1] => 16323 [2] => 8877 [3] => 13918 [4] => 21628 [5] => 12433 [6] => 11018 [7] => 21271 [8] => 14694 [9] => 4686 [10] => 20343 [11] => 14701 [12] => 24944 [13] => 23765 [14] => 23539 [15] => 18296 [16] => 22306 [17] => 14074 )