สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H12cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10484' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8299,20033,22689,4871,19633,21601,11080,11081,17506,16204,20577,13858,21015,1829,22698,17503,18285,18297 Array ( [0] => 8299 [1] => 20033 [2] => 22689 [3] => 4871 [4] => 19633 [5] => 21601 [6] => 11080 [7] => 11081 [8] => 17506 [9] => 16204 [10] => 20577 [11] => 13858 [12] => 21015 [13] => 1829 [14] => 22698 [15] => 17503 [16] => 18285 [17] => 18297 )