สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H25cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10482' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18159,8881,10028,19826,1815,15842,13905,5070,20028,19631,68,9399,6403,14893,2183,13912,2180,21534 Array ( [0] => 18159 [1] => 8881 [2] => 10028 [3] => 19826 [4] => 1815 [5] => 15842 [6] => 13905 [7] => 5070 [8] => 20028 [9] => 19631 [10] => 68 [11] => 9399 [12] => 6403 [13] => 14893 [14] => 2183 [15] => 13912 [16] => 2180 [17] => 21534 )