สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

Size: Approx. H25cm.

q select pid from dex_product where pid<>'10481' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21162,20342,10021,24110,6,10033,1802,23839,14072,4094,15434,13931,23835,21725,23760,14093,9504,10055 Array ( [0] => 21162 [1] => 20342 [2] => 10021 [3] => 24110 [4] => 6 [5] => 10033 [6] => 1802 [7] => 23839 [8] => 14072 [9] => 4094 [10] => 15434 [11] => 13931 [12] => 23835 [13] => 21725 [14] => 23760 [15] => 14093 [16] => 9504 [17] => 10055 )