สินค้าเหลือน้อย

6,600 BAHT
add to cart

Origin: Mega Man 

Company: Bandai (Manufacturer)

Height: approx 140mm. 

Origin: Mega Man
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 140mm. 

q select pid from dex_product where pid<>'10475' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21920,14559,22127,11880,16126,10163,5661,15831,20906,3456,14136,23294,23844,17405,1573,22119,19331,4002 Array ( [0] => 21920 [1] => 14559 [2] => 22127 [3] => 11880 [4] => 16126 [5] => 10163 [6] => 5661 [7] => 15831 [8] => 20906 [9] => 3456 [10] => 14136 [11] => 23294 [12] => 23844 [13] => 17405 [14] => 1573 [15] => 22119 [16] => 19331 [17] => 4002 )