พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

First album release featuring 12 songs.

q select pid from dex_product where pid<>'10441' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20130,17310,24574,21710,15714,19470,9925,4885,13102,2684,20129,13378,24785,9974,21795,24120,9943,2665 Array ( [0] => 20130 [1] => 17310 [2] => 24574 [3] => 21710 [4] => 15714 [5] => 19470 [6] => 9925 [7] => 4885 [8] => 13102 [9] => 2684 [10] => 20129 [11] => 13378 [12] => 24785 [13] => 9974 [14] => 21795 [15] => 24120 [16] => 9943 [17] => 2665 )