พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

First album release featuring 12 songs.

q select pid from dex_product where pid<>'10441' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13035,5789,4352,23636,5640,260,22979,7781,5918,1473,9381,1564,22500,16123,9242,21239,19093,21925 Array ( [0] => 13035 [1] => 5789 [2] => 4352 [3] => 23636 [4] => 5640 [5] => 260 [6] => 22979 [7] => 7781 [8] => 5918 [9] => 1473 [10] => 9381 [11] => 1564 [12] => 22500 [13] => 16123 [14] => 9242 [15] => 21239 [16] => 19093 [17] => 21925 )