สินค้าหมด

800 BAHT

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 29 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10440' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19727,10969,19057,7772,6598,22503,11528,19745,20911,21702,4699,22584,3625,3629,9794,2810,5633,14132 Array ( [0] => 19727 [1] => 10969 [2] => 19057 [3] => 7772 [4] => 6598 [5] => 22503 [6] => 11528 [7] => 19745 [8] => 20911 [9] => 21702 [10] => 4699 [11] => 22584 [12] => 3625 [13] => 3629 [14] => 9794 [15] => 2810 [16] => 5633 [17] => 14132 )