สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21749,16199,17521,9980,21784,19629,11080,5109,1793,8772,4715,5039,21111,21511,10602,5212,18857,21358 Array ( [0] => 21749 [1] => 16199 [2] => 17521 [3] => 9980 [4] => 21784 [5] => 19629 [6] => 11080 [7] => 5109 [8] => 1793 [9] => 8772 [10] => 4715 [11] => 5039 [12] => 21111 [13] => 21511 [14] => 10602 [15] => 5212 [16] => 18857 [17] => 21358 )