สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17121,19833,13981,24002,10092,20564,4411,14682,4713,80,23835,19815,12432,22362,34,14168,51,14500 Array ( [0] => 17121 [1] => 19833 [2] => 13981 [3] => 24002 [4] => 10092 [5] => 20564 [6] => 4411 [7] => 14682 [8] => 4713 [9] => 80 [10] => 23835 [11] => 19815 [12] => 12432 [13] => 22362 [14] => 34 [15] => 14168 [16] => 51 [17] => 14500 )