สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 18 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10437' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22489,16969,10092,4395,13873,19676,5949,17507,22989,16321,17514,13092,1826,12932,14498,21260,17215,9639 Array ( [0] => 22489 [1] => 16969 [2] => 10092 [3] => 4395 [4] => 13873 [5] => 19676 [6] => 5949 [7] => 17507 [8] => 22989 [9] => 16321 [10] => 17514 [11] => 13092 [12] => 1826 [13] => 12932 [14] => 14498 [15] => 21260 [16] => 17215 [17] => 9639 )