มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 10 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10436' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18159,10021,19821,6400,8235,7984,1777,5039,9428,13937,20564,5212,4096,16197,5108,8865,5116,20452 Array ( [0] => 18159 [1] => 10021 [2] => 19821 [3] => 6400 [4] => 8235 [5] => 7984 [6] => 1777 [7] => 5039 [8] => 9428 [9] => 13937 [10] => 20564 [11] => 5212 [12] => 4096 [13] => 16197 [14] => 5108 [15] => 8865 [16] => 5116 [17] => 20452 )