มีสินค้า

650 BAHT
add to cart

ความสูงฟิกเกอร์โดยประมาณ 10 ซม.

q select pid from dex_product where pid<>'10436' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,84,21725,20035,5119,5940,22487,8876,14498,21846,10420,16201,15818,14085,9499,20498,21196,6401,10371 Array ( [0] => 84 [1] => 21725 [2] => 20035 [3] => 5119 [4] => 5940 [5] => 22487 [6] => 8876 [7] => 14498 [8] => 21846 [9] => 10420 [10] => 16201 [11] => 15818 [12] => 14085 [13] => 9499 [14] => 20498 [15] => 21196 [16] => 6401 [17] => 10371 )