สินค้าเหลือน้อย

3,050 BAHT
add to cart

Origin: Digital Monster
Company: Bandai (Manufacturer)
Height: approx 155mm.