สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10397' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,210,12383,16916,16922,10764,14972,16931,16647,14470,19924,16950,12387,16649,12384,16102,23616,11915,22822 Array ( [0] => 210 [1] => 12383 [2] => 16916 [3] => 16922 [4] => 10764 [5] => 14972 [6] => 16931 [7] => 16647 [8] => 14470 [9] => 19924 [10] => 16950 [11] => 12387 [12] => 16649 [13] => 12384 [14] => 16102 [15] => 23616 [16] => 11915 [17] => 22822 )