สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10396' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7555,14008,7554,7558,8777,12963,12881,7556,7557,13666,7559,7553,7560,12880,7561 Array ( [0] => 7555 [1] => 14008 [2] => 7554 [3] => 7558 [4] => 8777 [5] => 12963 [6] => 12881 [7] => 7556 [8] => 7557 [9] => 13666 [10] => 7559 [11] => 7553 [12] => 7560 [13] => 12880 [14] => 7561 )