สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10396' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7560,7554,7561,13666,7555,14008,7558,7556,8777,12963,12880,12881,7557,7559,7553 Array ( [0] => 7560 [1] => 7554 [2] => 7561 [3] => 13666 [4] => 7555 [5] => 14008 [6] => 7558 [7] => 7556 [8] => 8777 [9] => 12963 [10] => 12880 [11] => 12881 [12] => 7557 [13] => 7559 [14] => 7553 )