สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10396' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7558,7554,12880,14008,12963,13666,8777,7561,7556,7555,7559,7557,7560,7553,12881 Array ( [0] => 7558 [1] => 7554 [2] => 12880 [3] => 14008 [4] => 12963 [5] => 13666 [6] => 8777 [7] => 7561 [8] => 7556 [9] => 7555 [10] => 7559 [11] => 7557 [12] => 7560 [13] => 7553 [14] => 12881 )