สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10394' and ( pcharacter='220' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15362,15366,12672,17171,11931,12017,11237,12674,12670,12020,15364,17166,15365,12018,12758,19685,12671,12221 Array ( [0] => 15362 [1] => 15366 [2] => 12672 [3] => 17171 [4] => 11931 [5] => 12017 [6] => 11237 [7] => 12674 [8] => 12670 [9] => 12020 [10] => 15364 [11] => 17166 [12] => 15365 [13] => 12018 [14] => 12758 [15] => 19685 [16] => 12671 [17] => 12221 )