สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10394' and ( pcharacter='220' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11237,19685,12758,12670,11931,15366,12672,12671,12020,15322,17168,18147,12017,12019,15364,12673,15362,17171 Array ( [0] => 11237 [1] => 19685 [2] => 12758 [3] => 12670 [4] => 11931 [5] => 15366 [6] => 12672 [7] => 12671 [8] => 12020 [9] => 15322 [10] => 17168 [11] => 18147 [12] => 12017 [13] => 12019 [14] => 15364 [15] => 12673 [16] => 15362 [17] => 17171 )