สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10394' and ( pcharacter='220' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15366,12020,19685,12221,15362,12671,12672,12017,15364,17171,15322,19679,9460,18147,17166,12674,12019,11237 Array ( [0] => 15366 [1] => 12020 [2] => 19685 [3] => 12221 [4] => 15362 [5] => 12671 [6] => 12672 [7] => 12017 [8] => 15364 [9] => 17171 [10] => 15322 [11] => 19679 [12] => 9460 [13] => 18147 [14] => 17166 [15] => 12674 [16] => 12019 [17] => 11237 )