มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10391' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20446,6092,21453,17582,8070,8532,11267,8215,13453,5104,12344,9808,9965,11809,8090,18693,15218,15615 Array ( [0] => 20446 [1] => 6092 [2] => 21453 [3] => 17582 [4] => 8070 [5] => 8532 [6] => 11267 [7] => 8215 [8] => 13453 [9] => 5104 [10] => 12344 [11] => 9808 [12] => 9965 [13] => 11809 [14] => 8090 [15] => 18693 [16] => 15218 [17] => 15615 )