มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10391' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10840,8327,10203,6683,12916,21035,4508,10198,8087,21455,20022,15613,17711,10648,21414,12116,10962,16826 Array ( [0] => 10840 [1] => 8327 [2] => 10203 [3] => 6683 [4] => 12916 [5] => 21035 [6] => 4508 [7] => 10198 [8] => 8087 [9] => 21455 [10] => 20022 [11] => 15613 [12] => 17711 [13] => 10648 [14] => 21414 [15] => 12116 [16] => 10962 [17] => 16826 )