สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10391' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10845,15180,16057,20777,11136,6081,6092,16846,8223,7894,8527,10661,10406,6766,17149,12126,7038,20804 Array ( [0] => 10845 [1] => 15180 [2] => 16057 [3] => 20777 [4] => 11136 [5] => 6081 [6] => 6092 [7] => 16846 [8] => 8223 [9] => 7894 [10] => 8527 [11] => 10661 [12] => 10406 [13] => 6766 [14] => 17149 [15] => 12126 [16] => 7038 [17] => 20804 )