สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10391' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12123,4530,13844,15382,24421,5104,11477,8186,21813,5833,7889,11809,8068,24581,4518,10179,16843,19808 Array ( [0] => 12123 [1] => 4530 [2] => 13844 [3] => 15382 [4] => 24421 [5] => 5104 [6] => 11477 [7] => 8186 [8] => 21813 [9] => 5833 [10] => 7889 [11] => 11809 [12] => 8068 [13] => 24581 [14] => 4518 [15] => 10179 [16] => 16843 [17] => 19808 )