มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10390' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8448,7035,22243,16466,8108,6094,11478,7004,11154,14029,20775,19715,10961,10405,8078,10831,12120,8076 Array ( [0] => 8448 [1] => 7035 [2] => 22243 [3] => 16466 [4] => 8108 [5] => 6094 [6] => 11478 [7] => 7004 [8] => 11154 [9] => 14029 [10] => 20775 [11] => 19715 [12] => 10961 [13] => 10405 [14] => 8078 [15] => 10831 [16] => 12120 [17] => 8076 )