มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15601,6090,8526,12115,23123,16108,7727,10184,8054,12901,11113,8333,21042,10625,6675,15201,8338,4502 Array ( [0] => 15601 [1] => 6090 [2] => 8526 [3] => 12115 [4] => 23123 [5] => 16108 [6] => 7727 [7] => 10184 [8] => 8054 [9] => 12901 [10] => 11113 [11] => 8333 [12] => 21042 [13] => 10625 [14] => 6675 [15] => 15201 [16] => 8338 [17] => 4502 )