สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20804,8526,9964,11179,8107,12329,15226,9997,6967,24081,7036,8052,8592,12118,25068,5842,10644,16458 Array ( [0] => 20804 [1] => 8526 [2] => 9964 [3] => 11179 [4] => 8107 [5] => 12329 [6] => 15226 [7] => 9997 [8] => 6967 [9] => 24081 [10] => 7036 [11] => 8052 [12] => 8592 [13] => 12118 [14] => 25068 [15] => 5842 [16] => 10644 [17] => 16458 )