สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4888,13596,7562,15591,4502,15606,24077,22779,16108,12320,7006,17116,10959,12323,14060,10930,21186,23224 Array ( [0] => 4888 [1] => 13596 [2] => 7562 [3] => 15591 [4] => 4502 [5] => 15606 [6] => 24077 [7] => 22779 [8] => 16108 [9] => 12320 [10] => 7006 [11] => 17116 [12] => 10959 [13] => 12323 [14] => 14060 [15] => 10930 [16] => 21186 [17] => 23224 )