มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10188,7877,8377,5567,8327,12299,17575,17746,8335,12922,12962,22084,21040,21039,15538,8085,10180,21041 Array ( [0] => 10188 [1] => 7877 [2] => 8377 [3] => 5567 [4] => 8327 [5] => 12299 [6] => 17575 [7] => 17746 [8] => 8335 [9] => 12922 [10] => 12962 [11] => 22084 [12] => 21040 [13] => 21039 [14] => 15538 [15] => 8085 [16] => 10180 [17] => 21041 )