สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17143,9989,15213,24420,5837,7948,15178,8069,8181,4535,20773,16860,12302,21070,14181,21415,7885,4777 Array ( [0] => 17143 [1] => 9989 [2] => 15213 [3] => 24420 [4] => 5837 [5] => 7948 [6] => 15178 [7] => 8069 [8] => 8181 [9] => 4535 [10] => 20773 [11] => 16860 [12] => 12302 [13] => 21070 [14] => 14181 [15] => 21415 [16] => 7885 [17] => 4777 )