มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8064,7418,18338,8442,20611,19715,15600,7516,6078,8080,16615,15610,9960,15530,5842,18691,23200,8202 Array ( [0] => 8064 [1] => 7418 [2] => 18338 [3] => 8442 [4] => 20611 [5] => 19715 [6] => 15600 [7] => 7516 [8] => 6078 [9] => 8080 [10] => 16615 [11] => 15610 [12] => 9960 [13] => 15530 [14] => 5842 [15] => 18691 [16] => 23200 [17] => 8202 )