สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8810,11152,12310,7288,4517,15224,21286,22508,15597,15204,15537,21058,9114,7890,7306,14060,10845,16460 Array ( [0] => 8810 [1] => 11152 [2] => 12310 [3] => 7288 [4] => 4517 [5] => 15224 [6] => 21286 [7] => 22508 [8] => 15597 [9] => 15204 [10] => 15537 [11] => 21058 [12] => 9114 [13] => 7890 [14] => 7306 [15] => 14060 [16] => 10845 [17] => 16460 )