มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8528,21047,16840,3898,10930,16828,10948,4880,6678,7519,15376,18691,6428,7517,15841,10489,20782,7003 Array ( [0] => 8528 [1] => 21047 [2] => 16840 [3] => 3898 [4] => 10930 [5] => 16828 [6] => 10948 [7] => 4880 [8] => 6678 [9] => 7519 [10] => 15376 [11] => 18691 [12] => 6428 [13] => 7517 [14] => 15841 [15] => 10489 [16] => 20782 [17] => 7003 )