มีสินค้า

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10389' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10948,10166,11186,21056,10168,12923,5830,20023,10182,11193,12336,7884,5497,7705,10929,10388,10644,16815 Array ( [0] => 10948 [1] => 10166 [2] => 11186 [3] => 21056 [4] => 10168 [5] => 12923 [6] => 5830 [7] => 20023 [8] => 10182 [9] => 11193 [10] => 12336 [11] => 7884 [12] => 5497 [13] => 7705 [14] => 10929 [15] => 10388 [16] => 10644 [17] => 16815 )